Touhis

Ohje: Lisää tähän linkkejä joko kotisivuille tai ulkopuolisille sivuille, joista voi selaaja voi oppia tuntemaan paremmin seuran toimialaa. Ohjeita linkittämisestä »

Touhiksen Liikunnan visio nyt ja huomenna

Tavoitteemme on tutustuttaa lapset ja aikuiset liikuntakulttuuriin sekä antaa monipuolisia ja kehittäviä liikuntakokemuksia, jotka suuntautuvat liikkumisen oppimiseen ja oppimiseen liikunnan kautta.

Liikkumistaidot ja kuntotaso, ajattelu ja aivotyö sekä tunneäly ja sosiaalisuus ovat kaikki oppimisen osa-alueita, jotka kehittyvät harrasteliikunnan, hauskuuden ja ilon, rytmin, tanssin ja kisailun avulla. Säännöllinen, ikään ja taitoon sopiva ryhmä ja mielenkiintoinen laji kehittävät yksilön vahvuutta ja tukevat yksilön tarpeita.

Liikunnan tavoitteet ja arvot ja elinikäisen liikuntaharrastuksen löytyminen tapahtuvat hyväksyvässä ja yksilöä kunnioittavassa ilmapiirissä. Lapsikeskeisessä, kehittävässä ja kasvatuksellisessa opettamisessa ja ohjaamisessa huomioidaan oppimistekijöistä itsetunto, vastuullinen käyttäytyminen, luovuus ja ryhmässä toimiminen. Liikunta on väline, jonka avulla kehittyy niin yhteistyötaidot, tunne-elämä kuin vastuullisuus kaverina ja kansalaisena.